top of page

1

MİMARİ PROJE TASARIM VE RUHSAT SÜREÇLERİ

 • Belirlenen arsa üzerinde, mimari tasarıma etki eden faktörlerin incelenmesi, elde edilen veriler doğrultusunda tasarım kararlarının alınması ile ön proje, avan proje ve uygulama projesi aşamalarının gerçekleştirilmesi,

 • Statik, elektrik, mekanik proje hizmetleri ile harita ve jeoloji etüdlerinin mimari proje ile uyumluluk içerisinde yürütülmesi,

 • Projelerin ilgili kurumlar (belediye, bakanlık ...vs) tarafından onaylanması süreçlerinin takip edilmesi, yönetilmesi, gerekli revizyonların yapılması ve sürecin tamamlanarak, ruhsatın işverene teslim edilmesi.

BİZE ULAŞIN

2

İÇ MEKAN PROJE TASARIM VE UYGULAMA

 • İşveren/kullanıcı taleplerinin analiz ve değerlendirmelerinin yapılması,

 • Tasarım kriterlerinin belirlenmesi ile birlikte iç mekan projesinin hazırlanması,

 • Uygulama detayları ve imalat çizimlerinin yapılması,

 • Projede kullanılacak ürün ve malzemelerin seçilmesi,

 • Alanında uzman ekipler ve çözüm ortakları ile projenin gerçekleştirilmesi, şantiye sürecinin yürütülmesi.

BİZE ULAŞIN

3

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI VE PROJE YÖNETİMİ

Uygulama sürecinde olan mimari ya da iç mimari projenin;

 • Uygulama detay çizimlerinin (shop-drawing'lerin) hazırlanması,

 • Kesin projedeki revizyonların yapılması,

 • Keşif-metraj çalışmaları,

 • Saha organizasyonu,

 • Kontrolörlük hizmeti,

 • Kullanılacak olan malzemeler için öneriler oluşturulması ve fiyat kıyaslaması gibi analizlerin yapılması,

 • En uygun malzeme seçimlerinin (seramik, dekoratif malzemeler, izolasyon malzemeleri, mobilya... vb) yapılarak raporlanması,

 • İş bitiminde as-built projenin işlenmesi.

BİZE ULAŞIN

4

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETİ 

Uygulama sürecinde olan mimari ya da iç mimari projenin;

 • İhale şartnamesine, teknik şartnameye, ilgili yönetmeliklere (planlı alanlar imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği, otopark yönetmeliği, engelli yönetmeliği, özel hastaneler yönetmeliği, sağlık tesislerinde uyulması gereken asgari teknik standartlar ...vb) uygun olarak inşa edilmekte olduğunun denetlenmesi,

 • Haftalık-aylık raporlamalar,

 • Uygunsuzlukların giderilmesine yönelik çözümler,

 • Metraj-hakediş-mahsuplaşma çalışmaları

BİZE ULAŞIN

5

KONSEPT PROJE TASARIMI -  GÖRSELLEŞTİRME HİZMETLERİ

Belirlenen arsa üzerinde, mimari tasarıma etki eden faktörler göz önüne alınarak; 

 • Yapılacak muhtemel projeye dair etüd ve analiz çalışmaları (emsal hesaplamaları, metrekare dağılım analizleri),

 • 3 boyutlu görsel imajlar,

 • Konsept yazıları ve sunum dosyaları hazırlanması.

BİZE ULAŞIN
bottom of page